Strafrecht en strafprocesrecht voor tolken en vertalers in strafzaken

Prijs: 240 Euro (ex BTW)
Competenties: tolk- en vertaalcompetentie
PE-punten: 7, ook voor specialisaties
Datum: 02-02-2019
Locatie: Aristo, Utrecht Lunetten
Tijd: 9.30 - 17.00

Een workshop speciaal ontwikkeld voor tolken en vertalers die voor en in de rechtbank werken.  De dag wordt verzorgd door de ervaren strafrechtadvocaat mr. Babur Beg. Door zijn dagelijkse contacten met tolken, vertalers en zijn cliënten weet hij als geen ander waar de schoen kan wringen.

Na het volgen van deze dag:
– is uw kennis van strafrecht en strafprocesrecht opgefrist
– u bent geattendeerd op valkuilen bij begrippen die op het eerste gezicht op elkaar lijken, maar die totaal iets anders betekenen.

Mr. Beg heeft deze workshop inmiddels 8 keer gegeven. Lees bij Reviews wat onze deelnemers zeiden.

Strafrecht versus procesrecht
Materieel strafrecht versus strafprocesrecht
Verschillende wetboeken
Straffen en maatregelen
Competentie: relatief en absoluut

De verschillende stappen in de strafzaak,  procedure
(Ontstaan van) verdenking
(Aanvang van de) vervolging
Eventueel voorlopige hechtenis
Raadkamerzittingen
Dagvaarding, tenlastelegging
Inhoudelijke behandeling (de vragen van 348-350 Sv)
Vonnis

Beroepsprocedures
Beroepsmogelijkheden
Procedure in appèl
Procedure in cassatie

Enkele bijzondere procedures
Over- en uitlevering
Verzoekschrift
Klaag- en bezwaarschrift
Wraking
Wraking  van de verschillende procesdeelnemers
Wraking van de tolk

Enkele begrippen uitgelicht
Daderschap en deelneming
Strafuitsluitingsgronden
Verschoningsrecht
De tolk en de getuige
Het EVRM
Ne bis in idem
Nemo tenetur
Verjaring

Diverse valkuilen, bijv.
Invrijheidstelling –  vrijspraak
Niet-ontvankelijkheid  –  vrijspraak
OVAR –  vrijspraak
Misdrijf – overtreding
Straf –  maatregel
Medeplegen – medeplichtigheid
Vonnis – arrest
Uitspraak –  vonnis
Beslissing  – vonnis
Voorarrest – voorlopige hechtenis
Inverzekeringstelling –  voorlopige hechtenis
Voorwaardelijk –  proeftijd

Gelegenheid tot het stellen van vragen

Mr. Babur Beg is een strafrechtadvocaat in Amsterdam. Hij studeerde internationaal en Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit te Groningen en behaalde zijn titel in 1994. Na zijn studie heeft hij enige tijd gewerkt bij de gemeente Groningen (afdeling bezwaar en beroep) en bij de vakbond FNV als arbeidsrechtdeskundige. In 1997 trad hij toe tot de maatschap van advocaten¬kantoor Koers en Kruyswijk te Amsterdam.

Sinds 2000 legt hij zich volledig toe op het strafrecht. Mr. Beg volgde in 2002 de specialisatie opleiding aan het Pompe Instituut bij de Universiteit Utrecht. In 2003 was hij medeoprichter van Baardman, Beg, Van der Brugge en Jeeninga strafrechtadvocaten. Sinds september 2009 werkt hij vanuit zijn eenmanspraktijk ‘Babur Beg’ in Amsterdam.

Mr. Beg is lid van de specialistenvereniging voor advocaten op het gebied van strafrecht – de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten.

U ontvangt 20 pagina’s relevante informatie met het verzoek die voor de workshop te lezen (= 1 PE).

PE-punten 7, ook voor specialisaties ‘tolk’ en ‘vertaler’ in strafzaken
Competenties tolk- en vertaalcompetentie, linguïstische competentie
Datum  zaterdag, 2 februari 2019
Tijd 9.30-17.00, inloop vanaf 9.00
Plaats Aristo zalen, Utrecht Lunetten
Prijs 240 Euro (ex BTW)
Inclusief reader, lunch, verfrissingen

Dit vonden onze deelnemers van de workshop van mr. Beg:

“Zeer vakkundige spreker, vertelt heel enthousiast en interessant over zijn vak welk niet tot de makkelijkste behoort.”
“Nuttig, goed gestructureerd, genuanceerd, kundige trainer, ruimte voor vragen. Op levendige wijze gebracht.”
“Nuttig, niet te duur (!),  zeer informatief, goede lunchvoorziening (ook niet onbelangrijk).”
“Een heel uitgebreid programma en zeer goede voorbeelden.”
“Leerzaam, zeer nuttig, veel geleerd. Prettige, kleine groep.”
“Leuke training die mijn kennis van het vakgebied goed heeft opgefrist.”
“Erg interessant, heel veel informatie in korte tijd, zeer leerzaam.”
“Leerzaam en vlot tempo waardoor je steeds bij de les blijft.”
“Alles prima, goede verdeling theorie en praktijkvoorbeelden. Straf(proces)recht in al zijn facetten gehad.”
“Goede opfrisser voor gerechtstolken.”

Inschrijven voor deze cursus

Aanhef

Voorletters*

Tussenvoegsel

Achternaam*

Straat en huisnummer*

Postcode*

Plaats*

Telefoon*

Mobiel

E-mailadres*

Bedrijf

RBTV-nummer

Opmerkingen

Hoe gaat het verder?

Nadat u op de verzendknop hebt gedrukt ontvangt u binnen enkele minuten een korte bevestigingsmail.
Vervolgens ontvangt u binnen enkele dagen een complete bevestiging (bewijs van aanmelding en een factuur).

Annuleren?

Dit kan ook. Voor de annuleringsvoorwaarden raadpleeg onze Leveringsvoorwaarden .